lördag, mars 07, 2015

Stick

"Som om atomerna bytt plats med varandra, möblerats om." Ibland tar man ett kvantsprång och något förändras på riktigt. Går inte att säga än om det är ett stick eller en brygga.