fredag, mars 03, 2006

Make up your mind so I can make up my bed

"Jag är så abnormt lite kvinnlig, så det är rent sorgligt, vet du. Det kvinnliga hos mig är förvärvat och reflekterat till största delen, tror jag."

Klara Johanson (1875-1948)

"Jag är inte så abnormt lite inkonsekvent, så det är rent sorgligt, vet du. Det konsekventa hos mig är fördärvat och reducerat till största delen, tror jag."

Jag (1981-)

Hur. Skulle. Det. Kännas. Att. Veta.

1 kommentarer:

Blogger Ms.Take sa...

Jobbigt. Men. Bra.

3/03/2006 12:00 em  

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida