söndag, februari 25, 2007

Ain't it grand

En ypperlig start på dagen kan man få sig här, det fick jag. Speciellt intressant är artikelförfattarnas flirt med vetenskapen. Vad är vetenskap? Herrar Arborelius/Hedin tillhör ju det lite äldre gardet och känns som män som tycker att riktig vetenskap är sådan som utförs av andra män, geniförklarade solitära logiska män, som uppfinner hemma på sin kammare utan trivialiteter som hjälp från andra och sena hemkörningspizzor. Riktig vetenskap, mina damer, kan inte utföras av er. (Ni bor i Polen och är potentiella abortturister.) Jag undrar om Arborelius/Hedins vetenskapsmän tror att gud i begynnelsen skapade himmel och jord.

9 kommentarer:

Blogger .m. sa...

Jag undrar just vad de tänker rösta på istället, (sd)?
Och till deras retoriska fråga, tror många fattiga kvinnor ser det som ganska ekonomiskt sunt att åka till Sverige och göra en abort framför att föda upp ett oönskat barn under 18 års tid. Oavsett om de får kuratorhjälp för att komma över det hemska brottet de begår.

2/25/2007 11:51 fm  
Anonymous . sa...

Det är väl klart att mänskligt liv börjar vid konceptionen. Det är: 1) någon form av liv i biologisk bemärkelse; 2) detta liv beror på att en spermie från en människa har befruktat ett ägg från en annan människa; och 3) om detta männskliga liv inte termineras så kommer det att utvecklas till en människa med axlar, knän och tår. Någon hänvisning till "vetenskapen" är väl knappast nödvändig.

Frågan är väl snarare vilket skyddsvärde detta mänskliga liv skall ha. Det handlar om att väga olika intressen mot varandra: fostrets eventuella lycka eller olycka måste ställas mot, i första hand, moderns intressen.

Vad dessa religiösa herrar gör är att anspela på det faktum att en abort innebär ett dödande av mänskligt liv. Det känns ju onekligen kontraintuitivt att vara "för" att döda mänskligt liv, vilket man faktiskt är om man är för abort - och det är just detta de tar fasta på. Deras moraliska grundinställning är att allt männskligt liv alltid skall betraktas som ett ändamål i sig, och aldrig (uteslutande) som ett medel. Om man skriver under på dessa kristna/pliktetiska axiom kan man ju inte nå fram till någon annan slutsats att abort måste förbjudas.

Vad man däremot då bortser ifrån är att kvinnan berövas alla rättigheter att bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv. I någon bemärkelse ställs alltså liv mot liv här.

Det enda sättet att ta sig ur situationen, om man är för abort, är att erkänna det faktum att allt mänskligt liv inte är lika skyddsvärt. Ett fosters liv är inte lika mycket värt som kvinnans. I fall då graviditeten är oönskad så måste kvinnan få ha det sista ordet.

En följdfråga blir ju då hur länge skall kvinnan ha denna rätt? Det är ju onekligen skillnad på ett några veckor gammalt foster och ett foster i slutet på en graviditet. Vad är rimligast?

/.

2/25/2007 12:20 em  
Blogger Christina sa...

.,

varför skulle man vilja skriva under på de axiomen?

kvinnan är den enda av de två "liven" som kan bestämma. hon bör bestämma över både sitt eget och fostrets liv.

vidare tycker jag inte alls att det är självklart att konceptionen innebär livsstarten. vad är liv? är liv något som kan bli ett liv? i så fall är ägg och spermier också liv, var för sig. och passivisera inte kvinnans del i konceptionen, please. (detta ord btw, jesus.) du framställer spermien som den aktiva parten och ägget som den mottagande. tänk igen.

man får och kan inte göra en abort i slutet av en graviditet. tom v 18 gäller. det är rimligt och borde gälla för såväl svenska som polska som alla kvinnor.

2/25/2007 12:37 em  
Anonymous . sa...

"[V]arför skulle man vilja skriva under på de axiomen?"

Det verkar som att de flesta katoliker förfäktar denna typ av pliktetik. Vatikanen gör det i alla fall och länder där katolicismen är förhärskande som t ex Polen så är abortlagarna strikta. Varför man skulle vilja göra det kan jag endast spekulera om - förmodligen är man väl uppfostrad i den traditionen.


"[K]vinnan är den enda av de två 'liven' som kan bestämma."

Indirekt kan ju fostret ges bestämmanderätt genom att tillerkännas rättigheter genom lagstiftning. Det är ju det man har gjort i Polen med mycket restriktiv abortlagstiftning.


"[V]idare tycker jag inte alls att det är självklart att konceptionen innebär livsstarten. vad är liv?"

Att det är någon form av organiskt liv är väl ganska självklart. Frågan är väl snarare om det är "mänskligt liv" och därmed, i alla fall teoretiskt, anses kunna ha vissa etiska och juridiska rättigheter.
När anser du att mänskligt liv börjar?


"I så fall är ägg och spermier också liv, var för sig."

Åter igen så är det ju det mänskliga livet som är det viktiga här (jag tror i alla fall att det är det som författarna till debattartikel syftar på). Jag skulle säga att ett enskilt ägg och en enskild spermie är lika mycket mänskligt liv som 6 delar gin och en del torr vermouth är en dry martini innan man har skakat samman dem.


"[P]assivisera inte kvinnans del i konceptionen, please."

Sorry, hur skulle du uttrycka det då? Ägget befruktar spermien?


"[M]an får och kan inte göra en abort i slutet av en graviditet. tom v 18 gäller. det är rimligt och borde gälla för såväl svenska som polska som alla kvinnor."

Varför är just v 18 den magiska gränsen? Var i ligger rimligheten i v 18? Varför inte v 17 eller v 19?


/.

2/25/2007 1:04 em  
Blogger Christina sa...

först:

"indirekt kan fostret ges bestämmanderätt." ey? tänk om fostret inte vill bli fött då?

om man ger fostret bestämmanderätt tar man samma bestämmanderätt ifrån kvinnan. ska staten ha större rätt över kvinnans kropp och fostret än kvinnan?

jag anser väl egentligen att mänskligt liv börjar då man föds. förmodligen börjar de flesta föräldrar anse fostret vara en familjemedlem redan innan själva födseln och känslor och biologi är ju helt komplexa saker som inte går att åtskilja, men det är inte förrän barnet lämnat kvinnans kropp som man har en människa i människans form. jag vill inte påstå att ett foster på åtta månader inte skulle vara livsdugligt och att för tidigt födda barn skulle vara ickemänniskor.

på det stora hela tycker jag att var och en borde få bestämma själv. ingen måste ju göra abort som inte vill. finns en laglig möjlihet att göra abort kan man, om man vill, utnyttja den. anser man att livet börjar redan vid första celldelningen har man all rätt att låta bli.

jag skulle vilja säga att ägget och spermien tillsammans initierar en process där en möjlig utgång är en födsel nio eller så månader senare.

jag vet inte varför 18 är siffran. kanske för att en abort efter det är medicinsk mycket plågsam och innebär stora risker för kvinnan. jag hoppas och antar att 18 är en siffra som bestämts efter utredning.

har du varit med om en abort?

2/25/2007 1:21 em  
Anonymous Filip sa...

Autechre tonsatter rymden: http://www.youtube.com/watch?v=8OehP8jX8Xs

Vetenskapen ar en vacker uppfinning.

2/25/2007 8:42 em  
Anonymous chris sa...

filip, uppfinning ett intressant ordval. tack.

2/25/2007 9:33 em  
Blogger Ms.Take sa...

18-veckorsgränsen är absolut resultatet av undersökning. Stor del ligger i fostrets livsduglighet. Problem uppstod när man lyckades rädda ett för tidigt fött barn som föddes innan sista abortdatum - jag tror också att abortgränsen flyttades då.

Värt att noteras är också att så sena aborter som 18 v INTE får göras, hur lätt som helst. Många samtal med såväl kurator som psykiatiker, innan man får LOV att göra sådan abort. Jag tror 12 veckor är gränsen för att få bestämma själv, men kan ha fel.

Och ja, (till skillnad, skullöe jag tro, från said) det har jag. Long long time ago.

2/26/2007 12:50 em  
Blogger Verbal Kint sa...

Varför är det oftast män som blir mest upprörda? Det är nog en ovetenskaplig iakttagelse. Ja, jag hör upprörda kvinnor som uttalar sig mot aborter, men de som jag upplever är mest rabiata och hysteriska (om än i ett lägre tonläge) är män. Fear of losing control?

Christina: word!

2/26/2007 3:10 em  

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida